Брестводоканал
Праглядаў: 462

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ ПРАЦЭДУРА № 2.9

"Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў"

Ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2012 № 7-З "Пра дзяржаўныя дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей", Пастановай Рады Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28.06.2013 № 569 "Пра меры па рэалізацыі Закона Рэспублікі Беларусь "Пра дзяржаўныя дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей"

Дакументы і (ці) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

 • заява;
 • пашпарт ці іншы дакумент,  які засведчыць асобу;
 • сведчанні пра нараджэнне дзяцей (пры  выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не меней двух сведчанняў пра нараджэнне) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадстаўлены статут уцекача ў Рэспублікі Беларусь, - пры наяўнасці такога сведчання);
 • копія рашэння суда пра ўсынаўленне - для сем'яў, што ўсынавілі дзяцей;
 • копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа пра ўсталяванне апекі (апякунствы) - для асоб, прызначаных апекунамі (апекунамі) дзіцяці;
 • пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;
 • пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, увесь час (пераважна) якія пражываюць на тэрыторыі радыёактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне;
 • сведчанне пра заключэнне шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзiцца ў шлюбе;
 • копія рашэння суда пра скасаванне шлюбу або сведчанне пра скасаванне шлюбу ці іншы дакумент, што пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
 • даведка пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родам;
 • выпісы (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
 • даведка пра тое, што грамадзянін вучыцца;
 • даведка пра выйсце на працу, службу да заканчэння адпачынку па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членамi сям'і ці сваяком дзіцяці;
 • даведка пра памер дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 

Памер аплаты за здзяйсненне адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Тэрмін дзеяння рашэння, якое прымаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

Звяртацца ў бухгалтэрыю

2 паверх, кабінет № 215, тэл.: 45 58 37

Час прыёму дакументаў для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

панядзелак - пятніца,   - з 8.00 да 12.00, з 13.00 да 17.00

бухгалтар

ГАРУН АЛЕНА ВАСІЛЬЕЎНА

ў адсутнасць Гарун А.В. звяртацца да бухгалтара

КАРАЛЕНКА НІНЕ АНАТОЛЬЕЎНЕ